Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Kontakt

Vaŝe meno:
Spoločnosť:
Telefónne čislo:
E-mail:
Odkaz:

Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9
Bratislava 811 01

IČO: 46 938 079
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vl.č.: 89103/B

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

e-mail: info@profesionalnyregister.sk
web: www.profesionalnyregister.sk

Profesionálny register s.r.o., týmto informuje svojich zákazníkov, že politiku ochrany osobnýchúdajov na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie, t.j. GDPR sme zverejnili tu: