Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421486186205
Mobil:
0907 128 268
Fax:
+421 (0)54 472 2781
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Veľký Meder, Čičovská 3687/49
Sídlo:
932 01 Veľký Meder, Čičovská 3687/49

Top Služby: